A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chuyển trạng thái phòng chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công 

 

(Thứ tư, 05/05/2021 21:18)

 

Trước tình hình dịch bệnh có diễn biến mới, Thủ tướng nêu rõ, chúng ta phải có cách tiếp cận mới, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo mới, “chuyển trạng thái phòng chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công, song phải hài hòa giữa phòng ngự và tấn công, bảo đảm hiệu quả cao nhất”.

 

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 là nội dung đầu tiên được Chính phủ